โดย {0}
logo
Suzhou Haichuan Rare Metal Products Co., Ltd.
ผู้จัดจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญหลายแขนง
ผลิตภัณฑ์หลัก:แท่งทังสเตน/แผ่นทังสเตน/เบ้าทังสเตน/ไทเทเนียมอัลลอย/นิกเกิลอัลลอย/แทนทาลัม/ไนโอเบียม/แฮฟเนียม/เซอร์โคเนียม/โคบอลต์โครเมียมโมลิบดีนัม/อินเดียม/เดอร์บี้น้ำหนักรถ/ยิงทังสเตน/stellite 6อัลลอย/ไนตินอล/แกลเลียม/อินเดียม/โลหะผสมโมลิบดีนัม/โคบอลต์อัลลอย
Design-based customizationODM services availableMulti-Language capability: Suppliers fortune 500 companies